P?sp?vek 25 ?j 2012 14:18

Instalace turbodmýchadla © Oilman

Turbodmychadlo je nutno montovat pouze na motor, ke kterému je určeno (dle katalogového čísla, popř. čísla výrobce). Turbo je instalováno na výfukové potrubí motoru za vstupní přírubu turbinové skříně. Je nutno dodržet odchylku odvodu a přívodu oleje od svislé osy +- 15 stupňů.

Potrubí přívodu a odvodu oleje do ložiskové skříně nesmí být poškozeno, deformováno ani jinak modifikováno. Konstrukce přívodu a odvodu oleje do/z ložiskové skříně je výrobcem motoru realizována tak, že splňuje technicko - přejímací podmínky uzavírané mezi výrobcem turbodmychadla a výrobcem motoru.


--------------------------------------------------------------------------------

Důležité zásady:
1) Před instalací turba je třeba zkontrolovat čistotu všech potrubí a zda v nich nejsou přítomna jakákoli tělesa.

2) Je nutno překontrolovat příruby a kvalitu upevňovacích šroubů. V případě poškození je nutno šrouby vyměnit.

3) Je nutno provést výměnu mazacího oleje v motoru (vždy předepsaný typ a viskozita) a výměnu olejového filtru.

4) Rovněž je třeba vyměnit vzduchový filtr.5) Je třeba překontrolovat, zdali není poškozeno těsnění na přírubách mazacího oleje a jeho správné usazení. Nikdy nepoužívejte těsnící tmely, které mohou zatékat do mazací soustavy, popřípadě omezit odvod oleje z turba.

6) Před instalací turba na motor je bezpodmínečně nutné ložiskovou skříň zaolejovat dostatečným množstvím čistého oleje.

7) Po montáži turba a prvním nastartování motoru je třeba provést kontrola těsnosti všech spojů sací, výtlačné a mazací soustavy.
--------------------------------------------------------------------------------

Informace čerpány ze stránek:

www.turbocar.cz
www.specialturbo.cz
www.turboservis.cz